Η αλήθεια των αριθμών σε μια επαγγελματική αντιπαράθεση

Η πρόθεση συνεργασίας μεταξύ σκηνοθετών και σεναριογράφων,  διαχρονικά -τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας ‘80s και έπειτα- αποτελεί ένα σημείο αιχμής και αντιπαράθεσης, σε ότι αφορά τη συγγραφή των σεναρίων για τον κινηματογράφο, ανάμεσα στις δύο ειδικότητες και την επαγγελματική τους συνεργασία.

Οι σεναριογράφοι ισχυρίζονται ότι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα, προτιμούν να γράφουν τα σενάρια των ταινιών τους, μόνοι τους είτε ως μοναδικοί σεναριογράφοι ή ως συμμετέχοντες σε ομάδα, με άλλα πρόσωπα…

Από την άλλη πλευρά, οι σκηνοθέτες, σε αρκετά πάνελς στα οποία παραβρέθηκα ως συντονιστής, υποστηρίζουν ότι με την προσωπική τους συμμετοχή στη συγγραφή των ιστοριών τους, το αποτέλεσμα είναι αποδοτικότερο.

Ποια από τις δύο πλευρές έχει δίκιο;

Εμείς στο www.grmdb.gr επιχειρούμε -για πρώτη φορά δημόσια- να προσεγγίσουμε την αντιπαράθεση, βασιζόμενοι στην αλήθεια των αριθμών και μόνον αυτών.

Το δείγμα μελέτης καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορίας του Ελληνικού Κινηματογράφου, από το 1914ΓΚΟΛΦΩ» του Κώστα Μπαχατόρη) έως και το σύνολο των ταινιών του 2019

Οι καταγεγραμμένες ταινίες στο www.grmdb.gr -τη στιγμή που γράφεται το άρθρο- είναι 11.281 με 7.504 μεγάλου και 3.777 μικρού μήκους. Ωστόσο, η έρευνα βασίστηκε στις 11.273 καθώς σε 6 από αυτές είναι αδιευκρίνιστα σημαντικά δεδομένα όπως: έτος παραγωγής και διάρκεια, ενώ 2 από αυτές είναι καταχωρημένες με έτος παραγωγής το 2020 κι εξαιρέθηκαν για ευνόητους λόγους

Οι 8 ταινίες που εξαιρέθηκαν από την έρευνα:

Η πρώτη έκδοση της μελέτης/έρευνας παρουσιάζει στοιχεία με βασική προϋπόθεση: ο σκηνοθέτης να συμμετέχει στο σενάριο της ταινίας: είτε ως αυτόνομος σεναριογράφος, είτε ως ένα από τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα συγγραφής τους σεναρίου (τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο). Επίσης, δε υπολογίζονται δεδομένα όπως: Διαχωρισμός σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, διαχωρισμός φύλων (άνδρες, γυναίκες, ομαδικές εργασίες) κλπ

Συνολική απεικόνιση

 Σύνολο Ταινιών Έρευνας Σύνολο Ταινιών με συμμετοχή
Σκηνοθέτη στη συγγραφή σεναρίου
Περίοδος Μέσος όρος
Ποσοστού Συμμετοχής
 11.275 7.758 1914-201967,35%

 

Ακολουθεί πίνακας με λεπτομερή ανάλυση ανά έτος παραγωγής

Σύνολο
ταινιών

Συμμετοχές σκηνοθετών
στη συγγραφή σεναρίου

Έτος

Ποσοστό

1

1

1914

100,00%

1

0

1916

0,00%

2

1

1917

50,00%

1

1

1919

100,00%

2

1

1920

50,00%

2

1

1922

50,00%

2

1

1924

50,00%

2

1

1925

50,00%

1

1

1927

100,00%

3

2

1928

66,67%

5

5

1929

100,00%

8

2

1930

25,00%

7

4

1931

57,14%

4

4

1932

100,00%

2

1

1933

50,00%

1

1

1934

100,00%

1

1

1937

100,00%

4

3

1938

75,00%

3

2

1939

66,67%

1

0

1940

0,00%

1

1

1942

100,00%

5

4

1943

80,00%

2

2

1944

100,00%

7

5

1945

71,43%

7

6

1946

85,71%

7

5

1947

71,43%

7

4

1948

57,14%

8

7

1949

87,50%

7

6

1950

85,71%

14

9

1951

64,29%

17

13

1952

76,47%

23

12

1953

52,17%

21

15

1954

71,43%

19

13

1955

68,42%

30

22

1956

73,33%

35

22

1957

62,86%

58

38

1958

65,52%

65

31

1959

47,69%

91

44

1960

48,35%

83

38

1961

45,78%

105

50

1962

47,62%

106

45

1963

42,45%

132

68

1964

51,52%

129

58

1965

44,96%

127

55

1966

43,31%

126

55

1967

43,65%

130

58

1968

44,62%

128

56

1969

43,75%

125

59

1970

47,20%

124

48

1971

38,71%

118

61

1972

51,69%

103

73

1973

70,87%

98

66

1974

67,35%

115

78

1975

67,83%

105

70

1976

66,67%

100

77

1977

77,00%

97

61

1978

62,89%

151

93

1979

61,59%

161

102

1980

63,35%

134

83

1981

61,94%

151

92

1982

60,93%

124

91

1983

73,39%

151

100

1984

66,23%

177

103

1985

58,19%

164

111

1986

67,68%

143

102

1987

71,33%

153

115

1988

75,16%

177

130

1989

73,45%

154

129

1990

83,77%

121

92

1991

76,03%

97

76

1992

78,35%

106

91

1993

85,85%

100

85

1994

85,00%

118

106

1995

89,83%

134

109

1996

81,34%

145

127

1997

87,59%

186

165

1998

88,71%

176

149

1999

84,66%

118

96

2000

81,36%

157

123

2001

78,34%

155

132

2002

85,16%

186

140

2003

75,27%

151

134

2004

88,74%

184

138

2005

75,00%

211

167

2006

79,15%

237

173

2007

73,00%

243

184

2008

75,72%

237

164

2009

69,20%

296

196

2010

66,22%

339

216

2011

63,72%

344

220

2012

63,95%

355

229

2013

64,51%

337

222

2014

65,88%

400

278

2015

69,50%

459

337

2016

73,42%

503

368

2017

73,16%

458

348

2018

75,98%

352

274

2019

77,84%

 

Καμπύλη προηγούμενου Πίνακα

senario 1914 2019

Στην παραπάνω καμπύλη, με κόκκινο χρώμα, απεικονίζεται η τάση του μέσου όρου, κυμαινομένη αυξητικά (όρια από 63,00% έως και 67,00%), οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες, συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή των σεναρίων τους, στο σύνολο της έρευνας.

Ακραία (ελάχιστα και μέγιστα) σημεία μέτρησης, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική απεικόνιση

Ελάχιστα

Σύνολο ταινιών

Σκηνοθέτης με συμμετοχή στο σενάριο

Έτος

Ποσοστό

1

0

1916

0,00%

1

0

1940

0,00%

 

ενώ η πρώτη τιμή μετά το 00,00% (1916 & 1940), είναι η 25,00% για το έτος 1930, για να ακολουθήσει η επόμενη με 38,71% για το έτος 1971

 

Μέγιστα

Σύνολο ταινιών

Σκηνοθέτης με συμμετοχή στο σενάριο

Έτος

Ποσοστό

1

1

1914

100,00%

1

1

1919

100,00%

1

1

1927

100,00%

5

5

1929

100,00%

4

4

1932

100,00%

1

1

1934

100,00%

1

1

1937

100,00%

1

1

1942

100,00%

2

2

1944

100,00%

 

Ανώτερες κορυφές (από 80,00% έως και 99,00%) 

Σύνολο ταινιών

Σκηνοθέτης με συμμετοχή στο σενάριο

Έτος

Ποσοστό

7

6

1946

85,71%

8

7

1949

87,50%

7

6

1950

85,71%

154

129

1990

83,77%

106

91

1993

85,85%

100

85

1994

85,00%

118

106

1995

89,83%

134

109

1996

81,34%

145

127

1997

87,59%

186

165

1998

88,71%

176

149

1999

84,66%

118

96

2000

81,36%

155

132

2002

85,16%

151

134

2004

88,74%

 

Για καλύτερη κατανόηση των στοιχείων όσο και των τάσεων μέσου όρου, διαιρέσαμε το συνολικό χρονικό διάστημα 1914-2020 σε τρεις σημαντικές περιόδους

Καμπύλη περιόδου 1914-1949 (με κόκκινο χρώμα η τάση του μέσου όρου, κυμαινόμενη αυξητικά στα όρια -περίπου- από 59,00% έως και 70,00%)

senario 1914 1949

Καμπύλη περιόδου 1950-1999 (παρατηρούμε ότι η τάση του μέσου όρου, κυμαινόμενη επίσης αυξητικά, παρουσιάζει μεγαλύτερο «άνοιγα» στα κάτω όρια (από αυτήν της περιόδου 1914-1949) με τιμές -περίπου- από 51,00% έως 69,00%)

senario 1950 1999

Καμπύλη περιόδου 2000-2019 (παρατηρούμε ότι η τάση του μέσου όρου, κυμαινόμενη μειωτικά (με όρια -περίπου-  80,00% έως 69,00%)

senario 2000 1019

 

Τα συμπεράσματα δικά σας

Σε επόμενα άρθρα θα προσεγγίσουμε το γενικό αποτέλεσμα σε αντίστοιχα ποσοστά:

  • Συγγραφής σεναρίου από τον ίδιο το σκηνοθέτη και μόνον από αυτόν
  • Συνόλου μόνον ταινιών Μεγάλου Μήκους
  • Συνόλου μόνον ταινιών μικρού μήκους
  • Συνόλου ταινιών ανά φύλο σκηνοθέτη (άνδρας/γυναίκα)
  • Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση των σκηνοθετών με την ιδιότητα του μοντέρ

Mπορείτε να δηλώσετε τις απόψεις σας πατώντας εδώ

 

μελέτη-έρευνα-σχεδιασμός: www.grmdb.gr
απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του άρθρου χωρίς την έγκριση της διαχειριστικής ομάδας